‎1.10.2011. Ispumpavanje po nalogu JLS

Na traženje komunalnog redarstva grada Sveta Nedelja i zapovjednika VZG Sveta
Nedelja Nevenka Čižmešija traženo je ispumpavanje šahtova zbog tehničkih problema na kvartovskoj odvodnji u ulici Purgarija.

Na traženoj poziciji ispumpano je 10 m3 vode sa električnom potopnom pumpom.
S obzirom da je sanacija bila infrastrukturni problem na kvartovskom nivou intevenciji je bila prisutna i ophodnja XIV PP Samobor.

Speak Your Mind