07.02.2014. 11:50 POŽAR GOSPODARSKOG OBJEKTA

Od strane ŽC 112 alarmirani smo o požaru gospodarskog objekta u naselju Žitarka u ulici Braće Radić.

Uzrok požara su neispravne elektroinstalacije te je zahvatilo dio krovišta i slamu koja se nalazila u prostoru.

Po dolasku obavljena je evakuacija životinja iz gospodarskog objekta te se pristupilo gašenju i sanaciji.

Intervenciji je bilo prisutno šest članova DVD-a Kerestinec sa navalnim i kombi vozilom.

Intervenciji je bila prisutna ophodnja XIV Policijske postaje PUZ-a, i vatrogasci DVD-a Sveta Nedelja, te zapovjednik VZG-a Sveta Nedelja Nevenko Čižmešija.