07.03.2012. 15:14 POŽAR OTVORENOG PROSTORA NA PREDJELU OD VOJARNE KERESTINEC PREMA AUTOPUTU

U 15:14 alarmirani smo o  požaru suhe trave i niskog raslinja na području između Vojarne Kerestinec i autoputa Bregana – Lipovac. Intervenciji je bilo prisutno 6 vatrogasaca sa dva vozila

a požarna fronta se rasprostirala na cca 10 000 m2, te je utrošeno 300 litara vode. Intervenciji je bila prisutna policijska ophodnja XIV PP PUZ-a

Speak Your Mind