16.03.2013. 59. IZBORNO – IZVJEŠTAJNA SJEDNICA SKUPŠTINA DVD-a KERESTINEC

U subotu 16. ožujka 2013. u Bistrou Dvojka održana 59. po redu izborno – izvještajna skupština DVD-a Kerestinec.

Osim članova DVD-a Kerestinec, skupštinara sjednici su bili prisutni i dužnosnici lokalnog društvenog života gradonačelnik grada Sveta Nedelja Drago Prahin, dogradonačelnik Dragutin Pentek Vinovrški, predsjednik gradskog vijeća grada Sveta Nedelja Josip Raguž, dopredsjednica gradskog vijeća Romana Semenić, član gradskog vijeća Stjepan Bošnjak, predsjednik Mjesnog odbora Kerestinec-Kalinovica-Žitarka Stjepan Čakanić, predsjednik VZG-a Sveta Nedelja Damir Marenić, zapovjednik VZG-a Sveta Nedelja Nevenko Čižmešija, načelnik stožera Civilne zaštite grada Sveta Nedelja Zvonko Marko.

Nadalje sjednicu skupštine posjetili su i prijateljska društva DVD-a Pirovac, DVD-a Vidovec, DVD-a Gračani, DVD-a Galgovo, DVD-a Pokupsko, DVD-a Lužan, DVD-a Dragalić, DVD-a Brdovec, DVD-a Klokočevac, DVD-a Lasinja, DVD-a Bregana, DVD-a Otok, DVD-a Horvati, DVD-a Gornji Desinec, DVD-a Domagović, DVD-a Botinec, DVD-a Desno Trebarjevo, DVD-a Molvice, DVD-a Gornja Zdenčina, IDVD ZET, te delegacije domicilnih društava DVD Rakitje, DVD Strmec i DVD Sveta Nedelja.

Kroz rad prezentacijom je prisutne proveo predsjednik DVD-a Kerestinec Goran Škarić u iscrpnom izvješću, tako je za spomenuti daje DVD Kerestinec imao u protekloj godini imao 17 intervencija, radilo se sa mladeži, mahom dužnosnici su polazili ospsobljavanja, organizirale su se javne vježbe sa DVD-ima iz Zajednice, kontinuitet sa DVD-om Stupnik, te vježba sa stručnim službama ZOP-a i ZNR Genere d.d.

Odglasan je i novi statut uvjetovan odlukama HVZ-a o vrstama članstva, kao i i novo vodstvo koje će voditi DVD Kerestinec kroz novo četvorogodišnje razdoblje.

Po prijedlogu verifikacione komisije koje je pročitala Daniela Dekanić skupština je verificirala vodstvo za sljedeće mandatno razdoblje tako je za predsjednika izabran Goran Škarić, za zamjenika predsjednika Ivica Klemenčić, za zapovjednika Dario Klemenčić. U nadzorni odbor izabrani su Martin Čižmešija kao predsjednik, te članovi Duško Blagojević i Mathias Mikek. Upravi odbor će djelovati u sljedećem sastavu, na dužnosti predsjednika biti će Goran Škarić, zamjenik predsjednika Ivica Klemenčić, zapovjednik Dario Klemenčić, Zapovjednik mario Čižmešija, zamjenik zapovjednika Mario Čižmešija, dužnost tajnice će obavljati Daniela Dekanić, blagajnik će biti Jurica Vojvodić, a dužnost spremištara će obnašati Darko Fumić.

            Za 20 godišnji rad nagrađeni su Daniela Dekanić, Martina Čakanić Lacković, Martin Čižmešija i Dario Klemenčić, dok je za 30 godišnji rad spoemnica predana Nenadu Širanoviću koji nije stigao preuzeti priznanje u protekloj godini zbog poslovnih obaveza. Prigodnim darom nagrađeni su sponzori koji su pomagali pri realizacijom zadataka Damir Požgaj, Croatia osiguranje d.d. Filijala Zagrebački prsten, Zagrebački centar za zaštitu od požara i zaštitu na radu d.o.o., Rotoplast d.o.o., HNZ d.o.o., te članovi DVD-a Kerestinec, Daniela Dekanić, Ivica Klemenčić, Darko Fumić, Mario Čižmešija, Martin Čižmešija, Danijel Marović, Stjepan Klemenčić, Mathias Mikek, Dario Klemenčić i Škarić Goran.

Najznačajniji lauerat večeri bio je prijedlog za počasnog predsjednika koji je skupština DVD-a Kerestinec odglasala za Stjepana Klemečića, člana sa 43 godine staža u DVD-u Kerestinec i predanog rada u DVD-u Kerestinec. Predsjdavajući Goran Škarić je naglasio da je njegov staž u vatrogastvu i dulji jer je 1970 došao u DVD Kerestinec iz IDVD-a Serum zavoda Kalinovica po integraciji sa Plivom je rad presato, a u to vrijeme nije bilo evidencija tako da mu se dio staža zagubio. Predsjedavajući je još naglasio da je baš on bio prije tridesetak godina kada je DVD Kerestinec pokrenuo rad sadašnje vodstvo ,,zarazio” vatrogasnim poslom.

Na kraju sjednicu skupštine pozdravili su zapovjednik VZG-a Sveta Nedelja Nevenko Čižmešija, predstavnici delegacija DVD-a koji si posjetili sjednicu, predsjednik gradsko vijeća grada Sveta Nedelja Josip Raguž, te na kraju gradonačelnik Drago Prahin.

 

Pod zadnjom točkom predsjedavajući Goran Škarić predstvio je nove članove Sašu Požgaja i Andreja Pančića.