20.6.2011. Požar uzrokovan paljenjem trave i suhog raslinja

Od strane zapovjednika VZG-a Sveta Nedelja Nevenka Čižmešije obaviješteni smo o požaru trave sa tendencijom širenja u dijelu

mjesta Mala Gorica Bušička, dojavi koja je preuzeta od županijskog centra 112. Na mjesto intervencije DVD Kerestinec izišao

je sa kombi vozilom i navalnim vozilom sa sedam vatrogasaca dok su dva ostali u pričuvi u prostorijama DVD-a Kerestinec.

Došavši na mjesto događaja konstatirano je da se radi o kontroliranom spaljivanju suhe trave na parceli u vlasništvu Vinka

Krajačića, dok je dojavu županijskom centri dala osoba koja očito nije vidjela konkretnu situaciju.

Tijekom intervencije sa vatrogascima na terenu je bio zapovjednik VZG-a Sveta Nedjelja Nevenko Čižmešija.

Speak Your Mind