24.08.2012. 17:41; Požar suhe trave u Žitarki

Od strane Stjepana Klemenčića dojavljeno je o požaru suhe trave u Žitarki na parceli između kbr. 27. i 31 koja prijeti proširenjem na stambeni objekt.

Po dolasku na mjesto intervencije konstatirano je da je došlo do zapaljenja suhe pokošene trave a krenulo je iz susjednog dvorište gdje se spaljivalo
smeće, te je brzom intervencijom požar lokaliziran.
DVD Kerestinec je na intervenciji sudjelovalo sa tri vatrogasca i navalnim vozilom.