25.02.2014. 18:50 TEHNIČKA INTERVENCIJA

Od strane zapovjednika VZG Sveta Nedelja alarmirani smo o potrebi i poplavi ispumpavanje podrumskih prostora u Kalinovici u Cvjetnom naselju 11. Po dolasku na intervenciju konstatirano je da ne možemo obaviti raženo jer se radilo o komunalnoj vrsti intervencije prostor bio poplavljen sa fekalijama i pozvana je služba za sanaciju takvih vrsta intervencija.

Na intervenciju su izišla tri vatrogasca sa kombi vozilom i predmetnom opremom.