27.11.2010. 12,33 TEHNIČKA INTERVENCIJA – UKLANJANJE DRVETA

Od strane zapovjednika VZG-a Sveta Nedelja alarmirani smo o potrebi za uklanjanjem drveta u Maloj Gorici u ulici Šabarići.

Došavši na mjesto događaja konstatirali smo da je posrijedi nagnuto drvo posljedica vremenskih prilika prouzrokovano snježnim oborinama. S obzirom da je drvo visjelo većim djelom na ulicu i na privatni posjed nismo bili u mogućnosti sa sigurnošću ukloniti navedenu prepreku zbog nedostataka odgovarajuće opreme, te smo kontaktirali dežurne radnike Elektrinog distribucijskog pogona Samobor koji su se po obavezali navedeno drvo odnosno prepreku sanirati oko 15,00 sati tekućeg dana.

Navedenu intervenciju nažalost nismo mogli realizirati kako je navedeno zbog nedostatka tehnike, ali je i za konstatirati da na navedenoj poziciji faktor preventivnog održavanja zračnih vodova i distribucije električne energije i telefonije je na minimalnom nivou te da će se navedene situacije opetovano pojavljivati.

Intervenciji je bilo prisutno pet vatrogasaca sa navalnim vozilom.

Speak Your Mind