DOGOVORENA SURADNJA SA JVP SAMOBOR I ŽUPANIJSKIM CENTROM 112

SVETA NEDELJA

Kada postoji imalo volje, kada se problem gleda striktno humanitarno sa vatrogasne strane onda nema problema koji nije rješiv. To se danas pokazalo i na Radnom sastanku VZG-a, JVP-a i Centra 112 sa Gradonačelnikom Svete  Nedelje te županijskim zapovjednikom

U četvrtak 25.veljače sa početkom u 15 sati održan je Radni sastanak gradonačelnika Drage Prahina sa predstavnicima VZG Sveta Nedelja koju su predstavljali predsjednik Damir Marenić, zapovjednik Nevenko Čižmešija, dozapovjednik Ivo Skopljak, tajnik Goran Škarić te predsjednik DVD Sveta Nedelja Marijo Švigir te sa predstavnicima VZZŽ i zapovjednika Josipa Novosela, zapovjednika JVP Samobor Mladena  Žitkovića te Davora Speveca ispred DUZS-112.

Tema ovog Radnog sastanka kako je naglasio predsjednik Marenić je kako pronaći model suradnje JVP-a / DVD-a /112 / 93, kako maksimalno iskoristiti kapacitete Dobrovoljnih vatrogasnih društava te Javne vatrogasne postrojbe na područjima Gradova Sveta Nedelja i Samobor. Gradonačelnik Prahin prvi se javio za riječ te je napomenuo ” Puno puta nam se dogodi da JVP prođe kroz područje svete Nedelje te ostaje nepokrivenost područja Samobora, a naprimjer radi se o sitnim intervencijama koje mogu brže obaviti najbliži DVD-i.Stvar je samo u pravodobnoj dojavi i stvar je jednostavnija i lakša.”

Županijski zapovjednik Josip Novosel pojasnio je situaciju što se može uraditi po tom pitanju između JVP-a i DVD-a na zakonskoj osnovi te dodao da se sukladno zakonu moramo prilagoditi Procjeni ugroženosti od požara koju je MUP potvrdio. Također da Zakon dozvoljava suradnju sa okolnim društvima.Veliki problem je što VZZŽ nema svoj VOC (vatrogasni operativni centar) ali istakao je dobru suradnju sa centrom 112.

U ime županijskog centra 112 Davor Spevec je istakao da problem nastane onda ako lokalni DVD-i nisu spremni odraditi intervenciju. S toga predlaže da se skine odgovornost sa Operatera u procjeni laka ili teža intervencija. Inače centar 112 od 2006. godine obuhvaća 4 grada županije i nema nekih velikih problema. U centru 112 trebaju imati podatke odgovornih osoba u DVD-ima te njihove brojeve.

Predsjednik DVD Sveta Nedelja Marijo Švigir upitao je da li se razgovori snimaju, na što je g. Spevec odgovorio da se svi razgovori snimaju i da na kraju postoji mogućnost povezivanja sa Pozivateljem jer nema tajnog broja. Što to znači, to znači da kada centar 112 digne neku postrojbu postoji mogućnost direktnog spajanja Dojavitelja intervencije i zapovjednika na terenu.

Predsjednik Marenić napomenuo je da VZG Sveta Nedelja ima sve uvjete za povezivanjem sa centrom 112. Zapovjednik i dozapovjednik te zapovjednici DVD-a imaju službene mobitele te službene stanice dostupne 24 sata, također imaju unutar sebe organizirane Grupe pozivatelja po DVD-ima.

Na kraju jedogovoreno da Zajednica pošalje dopis prema županijskom zapovjedniku za potvrdu odluke o suradnji sa centrom 112, također poslati Zahtjev prema Centru 112 kako bi se dao nalog operaterima za preusmjeravanje poziva te pozivanja VZG Sveta Nedelja kada je intervencija na našem području, također dostaviti Dopis i u JVP Samobor koji pristaje na ovakav vid suradnje jer time olakšavamo i njima rad na terenu.Na sve veće intervencije (prometna, požar građevina i sl.) i dalje će izlaziti JVP Samobor.

 
 

Izvor: VZG SVETA NEDELJA

Speak Your Mind