EKIPA VATROGASACA DJECE U KAMPU U FAŽANI

Ekipa naših najmlađih članova sa voditeljicama Danielom Dekanić i Ivanom Režić, te pomoćnicama voditeljica Sanjom Dutković i

Željkom Kulaš od 23.8. do 30.8.2010. nalaze seu 10. smjeni 15. Kampa vatrogasaca djece i mladeži u Fažani.

U kampu se nalaze  JURAJ FUMIĆ, BORNA JAKLENEC, SARA MEDVED, JOSIP KLEMENČIĆ, IVAN KLEMENČIĆ,

KARLO KULAŠ, FILIP KULAŠ, PETAR KUPREŠAK, VIKTORIA KUPREŠAK, DOMINIK DUTKOVIĆ I IVAN DUTKOVIĆ

Kroz sedam tematskih dana proći će edukativni program koje su stručna tijela HVZ-a predvidjeli za najmlađi uzrast.

Speak Your Mind