ODREĐEN TERMIN PROSLAVE 60-GODIŠNJICE DVD-a KERESTINEC

U ponedjeljak 12.08.13. održan je sastanak svih članova društva. Na sastanku članovi su upoznati sa odlukama tijela VZG-a Sveta Nedelja, analiziran je rad u dosadašnjem dijelu te je obavljena analiza potreba i zadataka koje smo dobili od viših nivoa te zadataka koje smo si sami uplanirali.

Jedna od najvažnijih odluka je određivanje termina proslave 60 godina rada i postojanja DVD-a Kerestinec kojji nam dolazi u idućoj godini a to je  07. lipnja iduće 2014. godine.