ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DVD-a KERESTINEC

Dana 22.02.2010.  u prostorijama DVD-a Kerestinec održan je sastanak Upravnog i Nadzornog odbora na kojem su prezentirane i obrađene slijedeće teme:

  • članovi Upravnog i Nadzornog odbora upoznati su sa odrednicama sastanka zapovjedništva VZG-a Sveta Nedelja održanog 13.02.2010. te sastanka predsjedništva VZGa Sveta Nedelja
  • definirane su smjernice za održavanje sjednice Skupštine DVD-a Kerestinec
  • određena je članarina za 2010. g. u visini 100,00 kn
  • dogovoreni su članovi delegacija koji će posjetiti sjednice Skupština prijateljskih društava : Gračani, NK TOP Kerestinec, Molvice, Sveta Nedelja i Pisarovina

Speak Your Mind