OSPOSBLJAVANJE ZA SPECIJALNOST ZA DIŠNE APARATE

Kako smo najavili u prethodnom postu  u organizaciji Komisije za osposobljavanje VZG-a Sveta Nedelja

organizirano je osposobljavanje za specijalnost za zaštitu dišnih organa.

Osposobljavanje se odvijalo u tri etape, prvi dan je bio teorijski dan na kojem je predavač Mato Frančešević polaznike

Upoznao sa fiziologijom disanja, klasifikacija štetnih i otrovnih tvari, vrstama i namjenom sprava za zaštitu dišnih organa,

održavanjem sprava za zaštitu dišnih organa, spravama na osnovi izolacije, nadzornim instrumentima te uređajima za punjenje boca.

Drugi dan odvijao se u tzv mučilištu odnosno simulatoru gdje se učilo kako se kretati u zatvorenom i kontaminiranom prostoru i okruženju i radom pod

opterećenjem, dok je treći su bile obrađene teme nadzor i ispitivanje aparata za zaštitu dišnih organa, rad s mjernom opremom,

rad s kompresorom za zrak, rad s pumpom za pretakanje kisika: te rad s alatom i priborom za održavanje izolacijskih aparata,

kao i obuka sa opremom za totalnu zaštitu.

Provjera znanja održana je u utorak pred komisijom kojoj je bio predsjednik Mato Frančešević voditelj osposobljavanja te najkompetentnija osoba

U Hrvatskom vatrogastvu za navedeno područje te dozapovjednik VZG-a Sveta Nedjelja Ivo Skopljak i voditelj Komisije za osposobljavanje VZG-a

Sveta Nedelja i tajnik VZG-a Sveta Nedjelja Goran Škarić.

Od članova DVD-a Kerestinec osposbljavanje su uspješno završili članovi KREŠO BENCEKOVIĆ, DANIJEL MAROVIĆ, MATHIAS MIKEK i GORDAN POGAČIĆ,

Kolege iz DVD-a Sveta Nedjelja koji su uspješno završili osposbljavanje su Valentino Špehar, Dario Marenić, Josip Šmerek i Rijad Kolarević.

Speak Your Mind