Povijest DVD-a KERESTINEC

DVD-a KERESTINEC
Sredinom 50-tih godina prošlog stoljeća stvaranjem novih materijalnih dobara, od nekolicine građana Kerestinca dolazi inicijativa za osnivanjem vatrogasnog društva. Tako je 1954., točnije 15 srpnja 1954., na inicijativu Stjepana Šebreka održana osnivačka skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kerestinec, na kojoj su kao upravljačaka tijela izabrani članovi:

osnivaci.jpg

Predsjednik: Stjepan Šebrek

Tajnik: Slavko Čakanić

Komadir: Antun Klemenčić

Zamjenik komandira: Vinko Čižmešija

Blagajnik: Slavko Luke Klemenčić

Spremištar: Josip Čižmešija

Nadzorni odbor: Fabijan Klemenčić, Josip Klemenčić

Po osnivanju, od poljoprivrednog dobra Kerestinec dobiven je agregat ILO sa opremom, koji je ustupljen kao ratni plijen od Njemačke vojske. No, sve to je bilo nedostatno, jer i prostorije i oprema bile su uglavnom u dotrajalom stanju. Osim prikupljanja materijalnih vrijednosti, članovi Društva krenuli su na izobrazbu i usavršavanje u organizaciji tadašnjeg Vatrogasnog saveza općine Samobor, te su u par godina obavljena školovanja za vatrogasce te vatrogasne podoficire.

Nakon završetka školovanja, daljnji zadatak entuzijasta bio je nabavka uniformi koji je financiran dobrovoljnim prilozima građana te polovicom tadašnjeg VSO-a Samobor.

Rad se tako obavljao u okvirima koji su mogli biti realizirani u tom trenutku.

Veći pomak učinjen je nakon preseljenja tadašnjeg RO TOP Kerestinec, te je navedena organizacija pomogla financijski i materijalno u radu u raznim oblicima, tako da među ostalim svakako možemo spomenuti i organizaciju održavanja 30 obljetnice rada i postojanja društva 1984. godine.

Početkom i sredinom 80-tih godina dolazi i do velikog omasovljavanja rada društva te dolaska mladih članova, te se može konstatirati da su 80-te slovile kao kadrovske godine, jer dolaskom tadašnjih mladih članova stvorila se jezgra za budućnost koja i sada vodi DVD Kerestinec uz pozitivnu činjenicu da su i mnogi članovi krenuli stopama profesionalnog vatrogastva.

Početkom 90-tih godina mnogi članovi bili su mobilizirani i angažirani u Domovinskom ratu pa je rad djelomice stagnirao, no od 1993. godine na dalje započinju razne inicijative za projekte, kao što je izgradnja vatrogasnih garaža, organizacija domicilnog vatrogasnog natjecanja, suradnja sa drugim društvima u domovini i van nje i drugo.

Stoga je 1994. godine započeta izgradnja vatrogasnih garaža uz sredstva namaknuta dobrovoljnim prilozima građana 1994. i 1995. godine, te najvećim dijelom financiranjem novoosnovane Općine Sveta Nedelja. Zahvaljujući istom, 40. godišnjica društva održala se 1995. godine u tada doduše inetrijerno nedovršenim garažama. Pritom svakako moramo spomenuti i veliku pomoć, poslovodstva tvrtke PLIVA, poslovnog programa Veterina i agrar iz Kalinovice.

Usporedo s dovršavanjem interijera vatrogasnih garaža, započinje realizacija navedene inicijative organiziranja domicilnog natjecanja, tako da od 1993. godine DVD organizira vatrogasna natjecanja koja poslije dobivaju radno ime “Kup Kerestinca”. Pritom je važno naglasiti da je natjecanje na kojem su u početku nastupale ekipe susjednih društava preraslo u natjecanje na kojem su nastupale natjecateljske ekipe vatrogasnih društava iz svih dijelova naše domovine, a posljednje održano ove godine je po posjećenosti dobilo status međunarodnog natjecanja.

Svakako moramo pribrojiti, uz sve aktivnosti, i prijateljstva s društvima iz Hrvatske i inozemstva pa među ostalim DVD Kerestinec njeguje odličnu suradnju sa DVD-ovima Pirovac, Senj, Buzet, Desno Trebarjevo, Dugo Selo i mnogim drugim, a izvan domovine odlična suradnja ostvarena je sa vatrogasnim društvima iz Weilersbacha pokraj Nürnberga, Zorneding iz pokrajine Ebesburg pokraj Münchena (SR Njemačka) te sa vatrogasnim društvima Hajdoše kod Ptuja i Bukošek kod Brežica (Republika Slovenija).