PRIOPĆENJE SA SASTANKA ČLANOVA DVD-a KERESTINEC

24.1.2011. PRIOPĆENJE SA SASTANKA ČLANOVA DVD-a KERESTINEC

U petak 21.1.2011. održan je sastanak DVD-a Kerestinec gdje je između ostalo razmatrana odluka sa sastanka zapovjedništva VZG-a

Sveta Nedelja o analizi mogućnosti angažiranja članova DVD-a iz VZG-a Sveta Nedelja u operativno dežurstvu temeljem inicijative

kolegija predsjedništva i zapovjedništva VZG-a Sveta Nedelja.

Nakon rasprave članovi DVD-a Kerestinec donijeli su sljedeću predmetnu odluku:

  • 1.    DVD Kerestinec u dežurstvo može angažirati osam članova koji su osposobljeni i zadovoljavaju zakonske elemente
    funkcioniranja operativnog djelovanja, a postoji mogućnost sukladno obavezama još četvero članova,
  • 2.    DVD Kerestinec može ući u dežurstvo isključivo u svojim prostorima i sa svojom vatrogasnom tehnikom, zbog odgovornosti
    prema opremi drugih DVD-a iz Zajednice, a i same koncipiranosti prilikom obavljanja intervencija.

Na sastanku je još razmatrano o organizaciji vježbe sukladno planu rada za 2011. godinu, formiranju delegacija za posjete sjednica

skupština prijateljskih društava, kao i tekućim obavezama potrebnim za funkcioniranje društva.

Speak Your Mind