TEHNIČKA INTERVENCIJA – ISPIRANJE KOLNIKA

Pokazna vježba 07.06.2008. 011Dana 11.11.2009.  u Poduzetničkoj ulici u Kerestincu uslijed građevinskih radova došlo je do nanosa zemlje i blata na kolniku te smo po pozivu JLS izašli na intervenciju ispiranja kolnika. Navedena intervencija trajala je od 12:30 do 15:40 h , sudjelovala su dva vatrogasca sa autocisternom a utrošeno je 18,000 l vode. Troškovi intervencije iznose cca 2,000 kn .

S obzirom da je do navedenog došlo zbog nepažnje izvođača, za konstatirati je da bi gradske službe trebale bolje koordinirati sa nadzorom izvođača radova pri investitoru.

Speak Your Mind