ZAPOČELO OSPOSOBLJAVANJE ZA VATROGASNA ZVANJA VZG-a SVETA NEDELJA

U subotu 06.12.2008. započelo je osposobljavanje za vatrogasna zvanja : vatrogasac, vatrogasac I klase, vatrogasni dočasnik i vatrogasni dočasnik I klase. Sukladno planu Komisije za provedbu osposobljavanja vatrogasnih kadrova VZG-a Sveta Nedelja školovanje vodi predsjednik Komisije Goran Škarić a polaznici su članovi DVD-a Sveta Nedelja, Kerestinec, Strmec, Rakitje također i DVD-a Stupnik te jedan član DVD-a Dugo Selo.

Predavanja su podijeljena na teorijski i vježbovni dio nakon kojih će polaznici pristupiti pismenoj, usmenoj i praktičnoj provjeri znanja koja se očekuje u veljači i ožujku 2009.g.

Prvo predavanje započelo je temom Ustrojstvo zaštite od požara predavača Gorana Škarića i temom Gorenje i gašenje koje je predavala ing. Daniela Dekanić.

Uz visoko stručne predavače odnosno osobe sa izuzetnim iskustvom u vatrogastvu, polaznici će imati priliku proširiti i utvrditi svoje znanje u teorijskom dijelu školovanja a u vježbovnom dokazati da zaslužuju određeno vatrogasno zvanje za koje se osposobljavaju. Samo takvim načinom dolazimo do kvalitetnih vatrogasnih kadrova na koje naša sredina i mi sami možemo biti ponosni – jer znamo da smo uz njih i sigurni.

Speak Your Mind