Završeno osposobljavanje: Specijalnost za aparate za zaštitu dišnih organa

Sukladno planu osposobljavanja za izobrazbu vatrogasnih kadrova, stručna tijela VZG-a Sveta Nedelja dana 18.04.2008. privela su kraju ciklus osposobljavanja Specijalnost za aparate za zaštitu dišnih organa.
Osposobljavanje se izvodilo u suradnji sa JVP Zagreb odnosno Ispostavom Centar na specijaliziranim poligonima za navedenu vrstu specijalnosti koja se sastoji od simulatora u kojem se simuliraju vatreni udari u tzv. mučilištu i u dijelu gdje se simulira kretanje u zatvorenom i zadimljenom prostoru odnosno tzv. tornju. Nadalje,u radioničkim prostorima prezentirane su vrste aparata za zaštitu dišnih organa, održavanje istih kao i teorijski dio koji se odvijao prvi dan.
zastita_disnih_organa.jpgU vatrogasnom domu DVD-a Sveta Nedelja održan je završni dio osposobljavanja koji se sastojao od pismenog odnosno usmenog dijela. Osposobljavanje je vodio djelatnik JVP Zagreb Mato Frančešević koji je inače specijaliziran i certificiran za navedeni posao, dok su od strane Komisije za provedbu osposobljavanja vatrogasnih kadrova provjeri znanja bili prisutni Ivo Skopjak i Goran Škarić.
Završetku osposobljavanja pristupilo je 38 kandidata i svi su uspješno položili pismeni i usmeni dio osposobljavanja, dok dvoje kandidata nisu mogli pristupiti završetku osposobljavanja zbog poslovnih obaveza. Kontrolor cijelog projekta osposobljavanja ispred Hrvatske vatrogasne zajednice bio je Damir Knežević koji je inače i djelatnik Hrvatske vatrogasne zajednice i novoosnovanog odjela koji prati osposobljavanja i kontrolira rad institucija koje su ovlaštene za provedbu osposobljavanja kadrova u vatrogastvu baš kakva je i VZG Sveta Nedjelja.
Od strane DVD-a Kerestinec pristupila su tri kandidata: Martin Čižmešija, Dario Klemenčić i Jurica Vojvodić.
Ovo je samo završetak jednog dijela predviđenih poslova, jer se u jesen nastavlja ciklus osposobljavanja za vatrogasna zvanja, a postoji mogućnost da se organizira osposobljavanje za jednu od specijalnosti koja je Pravilnikom omogućena,no voditeljska tijela Zajednice i Komisija još nisu donijeli konačnu odluku po tom pitanju.

Speak Your Mind